Tag Archives: Usuń Equaltab.biz z Windows 8

virus tag

Proste kroki, aby Usunąć Equaltab.biz

Porady Dla Usuwanie Equaltab.biz from Windows 7

Przeglądarki zainfekowane przez Equaltab.biz

Chrome Versions Chrome 52.0.2743, Chrome 54.0.2840, Chrome 57.0.2987, Chrome 51.0.2704, Chrome 55.0.2883, Chrome 49.0.2623, Chrome 58.0.3026.0, Chrome 53.0.2785, Chrome 50.0.2661, Chrome 56.0.2924
Mozilla Versions Mozilla Firefox:38.0.5, Mozilla Firefox:38.5.1, Mozilla Firefox:45.7.0, Mozilla Firefox:47.0.2, Mozilla Firefox:49.0.2, Mozilla:46.0.1, Mozilla:43.0.2, Mozilla Firefox:44
Internet Explorer Versions Internet Explorer 10-10.0.8250.00000, IE 7:7.00.5730.1300, IE 7:7.00.6000.16386, Internet Explorer 8-8.00.6001.17184, IE 10:10.0.8250.00000, Internet Explorer 10:10.0.9200.16384, IE 8:8.00.6001.18702, IE 10:10.0.8400.00000, IE 8:8.00.7000.00000, Internet Explorer 7-7.00.6000.16441, IE 9:9.0.8112.16421, Internet Explorer 9-9.0.8112.16421, IE 10:10.0.9200.16384, IE 9:9.0.8080.16413, Internet Explorer 10-10.0.8400.00000, Internet Explorer 8-8.00.6001.18372, Internet Explorer 7-7.00.6001.1800

Continue reading